Ajankohtaista

Savilahdessa hyödynnetään uusiomateriaaleja katu- ja infrarakentamisessa

Savilahden katu- ja infrarakentamisessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon uusiomateriaaleja, kuten betonimursketta ja tuhkaa.

Kuopion kaupunki on jo kokeillut aikaisemmin betonimurskeen käyttöä tierakenteissa onnistunein kokemuksin. Savilahdessa parhaillaan käynnissä oleva Sarastuskaaren rakentaminen on käynnistynyt ja kadun rakenteissa. käytetään noin 20 000 t betonimursketta. Betonimurskeen lisäksi Savilahdessa selvitetään Kuopion Energialta saatavan lento- ja pohjatuhkan hyödyntämismahdollisuuksia.

Jätekukko Oy:n jätekeskuksen alueelle on syksyn aikana rakennettu lyhyt koetie, jonka rakenteissa on käytetty tuhkaa. Tieosuudella tehdään levykuormituskokeita, joiden avulla selvitetään tien kantavuutta ja kestävyyttä. Tuhkan soveltuvuutta katurakentamisessa selvitetään sekä rakenteellisesti että ympäristön kannalta.

Savilahdessa tuhkaa on tarkoituksena hyödyntää jalankulku- ja pyöräilyväylien rakenteissa, mikäli testitulokset osoittavat riittävän laadun. Lopulliset tutkimustulokset valmistuvat keväällä, jonka jälkeen tiedetään paremmin tuhkan käytön mahdollisuuksista.

Kuopion kaupunki on parhaillaan kehittämässä toimintamallia uusiomateriaalien hyödyntämiseksi laajemmin. Savilahdessa halutaan kokeilla uusia toimintatapoja. Opit ja hyvät käytännöt otetaan käyttöön muillakin alueilla.

Uusiomateriaaleja käyttämällä voidaan korvata luonnon kiviaineksia ja saavuttaa taloudellisia sekä ympäristöllisiä säästöjä. Kuopion resurssiviisausohjelman yhtenä tavoitteena on uusiomateriaalien käytön lisääminen maa- ja infrarakentamisessa.

 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / rakennuttaja Ville Juntto, p. 044 718 5290, ville.juntto(at)kuopio.fi

Jätekukko Oy / käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen, p. 044 368 0182, pekka.hyvarinen(at)jatekukko.fi

Kuopion Energia Oy / polttoaineiden hankintapäällikkö Matti Voutilainen, p. 040 709 7333, matti.voutilainen(at)kuopionenergia.fi