Ajankohtaista

Savilahden varikkoalueen rakennusten purkutöiden vaiheet

Kuopion Savilahden uuden asunto- ja työpaikka-alueen valmistelutyöt jatkuvat. Alueella sijaitsevan entisen asevarikon alueella on toteutettu laaja puuston valmennus eli harvennustyö. Puolustusvoimilta kaupungille siirtyneeltä varikkoalueelta on tehty luonto- ja lepakkoselvityksiä sekä rakennusten inventoinnit. Selvitysten tulokset on huomioitu varikkoalueen puuston valmennus- ja rakennusten purkusuunnitelmissa. 

Huonokuntoisten rakennusten purkutyöt ovat edenneet. Purkulupa Savilahdessa oli 21 huonokuntoiselle rakennukselle, joista on purettu 20. Rakennuksista kahden jäätyneet perustukset on purkamatta, ja työ tehdään kesällä.

- Kesällä tehdään kaikkien purettujen rakennusten pohjien siistiminen ja maanäytteiden otto. Näin toimitaan, jotta saamme suljettua pois sen, että alueelle jäisi saastuneita maa-aineksia, selventää rakennuttaja-valvoja Pekka Leinonen Tilakeskukselta.

Savilahdessa luonto ympäröi kaikkia alueen toimijoita ja luonto on tärkeä osa alueen viihtyisyyttä. Ennen rakennusten purkutöiden etenemistä toiseen vaiheeseen tutkii ulkopuolinen asiantuntija, ettei lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita ole jäljellä olevissa purettaviksi suunnitelluissa rakennuksissa eikä poistettaviksi suunnitelluissa puissa. Lisäselvitys Savilahden – Neulalahden alueella tehdään kesällä 2016.

- Seuraaviin harvennuksiin tai purkutoimiin ei ryhdytä ennen kuin alueella on tehty lisää lepakkoselvityksiä, toteaa ympäristönsuojelusuunnittelija Timo Perätie.

Puuston valmennuksella ja vanhojen rakennusten purkamisella pohjustetaan Kuopion seudun kärkihankkeen eli Savilahden alueen rakentamista. Pohjois-Savon ELY-keskus valvovana viranomaisena totesi aiemmat selvitykset riittäviksi, joten varikkoalueen puiden poistot ja rakennusten purkutyöt aloitettiin syksyllä 2015. 

- Tulosten pohjalta tulevissa suunnitelmissa ja käytännön töissä tullaan huomioimaan lepakkojen lisääntymis- ja levähdysalueiden mahdollinen olemassaolo alueella, tiivistää projektijohtaja Antti Niskanen.