Ajankohtaista

Savilahden varikkoalueen kallioseinämien lujitustyö aloitettiin

Neulamäen kalliosuojien kallioseinämän lujitusurakka aloitettiin viikolla 22. Alueella on ollut aikaisemmin puolustusvoimien varikkoalue, jonka toimintaan nämä kalliosuojat ovat liittyneet. Rakennuskohde sijaitsee osoitteessa Neulaniementie 6. Lujitus on osa luolaston peruskorjausta, jonka jälkeen aluetta päästään rakentamaan ja hyödyntämään suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
 

Työn sisältö ja kesto

Urakka sisältää kalliosuojien ympärillä olevan jyrkän kallioseinämän lujitustyön, sekä kalliosuojien päällä sijaitsevan aidan uusimistyön. Lujitustyön ensimmäisessä vaiheessa kallioseinän irtolohkareet sekä kasvillisuus poistetaan. Lisäksi kallioseinämä lujitetaan terästangoilla ja verkotetaan kallion rapautumisesta johtuvien irtoavien kivien sitomiseksi. Lisäksi kahdet vanhat ja käyttökelvottomat seinämän portaat puretaan tämän urakkasuorituksen yhteydessä.

Urakan on tarkoitus valmistua viikolla 28. Entistä varikkoaluetta kiertävän piikkilanka-aidan purkutyöt toteutetaan myöhemmin syksyllä erillisurakassa.