Ajankohtaista

Savilahden työpajassa katsotaan tulevaisuuteen

SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke järjestää Savilahden tulevaisuustyöpajan 30.5. Työpajapäivässä ideoidaan innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja kaupunkikehittämisen näkökulmasta. Työpajaan on ilmoittautunut tällä hetkellä yli 80 Savilahdessa työskentelevää ja opiskelevaa henkilöä sekä eri yritysten edustajia. Mukaan voi ilmoit-tautua perjantaihin 26.5. asti.

Osallistujat pääsevät ideoimaan neljässä eri työpajapisteessä: vähähiilinen elämäntapa, liikenne ja liikkuminen, tulevaisuuden tilaratkaisut sekä älykaupungin tekniset ratkaisut.

Olemme löytäneet tulevaisuustyöpajaan loistavat yhteistyökumppanit. Työpajan kattoteeman mukaisesti tulevaisuuden megatrendejä käsitellään kaikissa työpajapis-teissä Demos Helsinki ry:n johdolla. Työpajapisteissä on myös yritysfasilitaattoreita inspiroimassa ja johdattamassa työpajaa. Mukaan ovat lupautuneet FinnEnergia Oy, Lapti Oy, Nodeon Oy sekä Schneider Electric Oy. Työpajan järjestelyistä ja tulosten raportoinnista vastaa Savonia AMK ja työpajapäivän avaa kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

Tulevaisuustyöpaja on ensimmäinen osa kolmivaiheista työpajakokonaisuutta. Nyt järjestettävässä työpajassa selvitetään ideoita ja näkemyksiä. Toisessa vaiheessa arvioidaan näiden ideoiden vaikuttavuutta ja toteutettavuut-ta. Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan jatkoaskeleet parhaiden ideoiden toteuttamiseksi.

KUTSU