Ajankohtaista

Savilahden siltakilpailun voittajat on valittu

Savilahden alueelle sijoittuva Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitoksen opiskelijoille järjestetty siltakilpailu on ratkennut. Kilpailussa etsittiin innovatiivisia ratkaisuja Savilahden Varikon alueelle rakennettavaan kevyen liikenteen siltaan ja alikulkuun. Kilpailuaika päättyi 28.2.2019 ja se järjestettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston, Kuopion kaupungin, Pöyry Finland Oy:n sekä GRK Infra Oy:n kanssa.

Savilahden alue on kasvavan Kuopion kehittyvä uusi kaupunginosa, jonka suunnittelua tukevat useat eri kehityshankkeet. Savilahdesta muodostuu luonnonläheinen, urbaani ja nykyaikainen asumisen, opiskelun, työssäkäynnin ja vapaa-ajanvieton alue. Kilpailutyönä oleva silta-alikulku-pari on osa Varikon alueen puistovyöhykettä, josta on tarkoitus kehittää alueen vetovoimainen lähiliikuntapuisto.

Liikenteellisesti Savilahden aluetta kehitetään siten, että liikkuminen ilman autoa on helppoa. Alueella panostetaan erityisesti joukkoliikenteeseen, jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiin sekä viihtyisiin ja turvallisiin liikkumisympäristöihin. Alueelle laadittu liikennesuunnitelma pitää sisällään useita kevyen liikenteen siltoja. Kilpailulla haettiin uusia Savilahden kaupunginosaan soveltuvia suunnitteluratkaisuja.

Kilpailussa tehtävänä oli esittää suunnitelmat kilpailualueella sijaitseviin kahteen kevyeen liikenteen siltaan, joista toinen on ylikulkukäytävä ja toinen alikulkukäytävä. Siltojen ja siltapaikkojen tuli muodostaa identiteetiltään omaleimainen pari. Siltojen kautta kulkevan kevyen liikenteen väylän tuli liittyä ulkoiluteihin kaupunkikuvan ja esteettömyyden kannalta onnistuneesti. Kilpailun tavoitteena oli synnyttää alueelle pelkistettyä, aikaa kestävää ja laadukasta kaupunkikuvaa, joka muodostuu vaihtelevuudella, kiinnostavilla detaljeilla, hallituilla väreillä ja aidoilla materiaaleilla.

Siltakilpailun tuloksena saatiin yhteensä neljä kilpailutyötä, joista kolme arvosteltiin. Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa hyvänä. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli ennakkoluulottomia ehdotuksia, niin materiaalin käytön kuin teknisten ratkaisujen suhteen. Kilpailun arvostelupöytäkirja on luettavissa täältä.

Jaetun ensimmäisen sijan kilpailussa saivat työt Å ja Kaarre. Kolmanneksi sijoittui ehdotus Latva ja Juuri. Tuomaristo kuvaa ehdotusta Å omaleimaiseksi ja kokonaisotteeltaan onnistuneeksi työksi, jolla luodaan alueelle identiteettiä ja selvä maamerkki. Ehdotuksen tekivät opiskelijat Ruan Gengmu ja Benjamin Schulman. Ehdotusta Kaarre tuomaristo taas pitää yksinkertaisena ja muotokieleltään selkeänä työnä, jossa on huomioitu mm. liittyminen tulevaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja maisemaan. Ehdotuksen tekivät opiskelijat Joni Kopra, Olivia Mahlio, Mariia Martus ja Jonna Tuupainen.

Kilpailun lopputuloksena alueelle löydettiin uusia innovatiivisia siltaratkaisuja ja näkökulmia, joita voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa. Kilpailukohteena olevien siltojen lisäksi kilpailusta kumpuavia ideoita voidaan käyttää jatkossa myös Savilahden alueelle toteutettavissa muissa siltapaikoissa, joita alueella on yhteensä 15.

Savilahden siltakilpailun palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Kuopiossa tiistaina 23.4. klo 12.00–13.30. Kilpailutyöt ovat näytteillä valtuustotalon ala-aulassa (Suokatu 42) 23.4.–3.5.2019.

 

Lisätiedot:

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos

Adjunct Professor, arkkitehtuuri / rakennusoppi Mikko Summanen, p.040 762 5265, mikko.summanen(at)aalto.fi

 

Kuopion kaupunki / Kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen, p. 044 718 5074, annika.korhonen(at)kuopio.fi