Ajankohtaista

Savilahden Salli-allianssi aloittaa puuston poiston viikolla 22

Savilahden Salli-allianssi aloittaa puuston poiston Niiralankadun alikulun eteläpuolen maastossa. Puiden kaadolla mahdollistetaan alueella tehtävät pohjatutkimukset sekä tuleva kevyenliikenteen alikulkusillan rakentaminen. Rakennettava alikulku tulee parantamaan kevyenliikenteen turvallista, korkeatasoista reittiä keskustan ja Savilahden välillä.

Puustoa poistetaan katusuunnitelman mukaiselta alueelta. Alue on katselmoitu ympäristöviranomaisten toimesta ja todettu, että puuston poistolla ei ole vaikutusta luontoarvoihin. Liito-oravien siirtymäpuita ei poisteta.

Puuston poistotyöt alkavat viikon 22 aikana ja jatkuvat viikon 23 ajan.

 

kartta_puustonpoisto.jpg

 

Lisätiedot: Petri Pucilowski, p. 044 718 5654, petri.pucilowski(at)kuopio.fi