Ajankohtaista

Savilahden maankäytön yleissuunnitelmista annettiin kommentteja

Kolmen arkkitehtitoimiston tekemät vaihtoehdot Savilahden maankäytön yleissuunnitelmiksi sai yli 70 kommentoijaa tai ryhmittymää antamaan mielipiteensä. Kolmen vaihtoehdon pohjalta ja kommentit huomioiden pyritään luomaan vuoden 2016 aikana alueen maankäytöllinen kokonaisratkaisu.

Kaikkia suunnitelmia pidettiin yleisesti ottaen hyvinä. Suosituimmaksi vaihtoehdoista nousi kuitenkin Arkkitehtitoimisto AJAKin laatima vesiteemainen yleissuunnitelma, jossa oli esitetty rantaa aktiiviseen käyttöön ja ideoitu monipuolisesti erilaisia äly- ja energiaratkaisuja.

Tengbom-Eriksson arkkitehtien suunnitelmassa pidettiin hybridikampusta hyvänä ideana ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin suunnitelmassa tykättiin puolestaan siitä, että rantaa ja luontoa oli jätetty paljon virkistyskäyttöön.

Kuopion Savilahden alueesta ollaan kehittämässä noin 34 000 asukkaan, työntekijän ja opiskelijan keskittymää. Kommentoijien yleinen toive on, että alueen rannat tulisi säilyttää toimijoiden ja kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena ilman liikkumista rajoittavaa rantarakentamista.

Kaupungin vahvaan kasvuun tähtäävän Savilahden alueen valmistelutyöt ovat alkaneet syksyllä 2015.

 

Lisätietoja:

Maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa Savilahti-projektin kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mari Piipponen, mari.piipponen@kuopio.fi, p. 044 718 5413

Yleisesti rakentamista valmisteleviin töihin liittyvissä asioissa infrarakennuttamisen projektipäällikkö Petri Pucilowski, petri.pucilowski@kuopio.fi, p. 044 718 5654