Ajankohtaista

Savilahden katujen rakentamisessa hyödynnetään uusiomateriaaleja

Sarastuskaaren jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteissa käytetään Kuopion Energialta saatavaa arina- ja lentotuhkaa. Kaupungin tavoitteena on suunnitelmallisesti lisätä uusiomateriaalien hyötykäyttöä maa- ja infrarakentamisessa.

Arinatuhkan ajo Sarastuskaaren jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteisiin aloitettiin perjantaina 17.4.2020. Arinatuhkan lisäksi materiaalina tullaan käyttämään myös lentotuhkaa, johon sekoitetaan muun muassa sementtiä.

Tuhka korvaa katujen suodatinkerroksessa käytettävää hiekkaa osittain sekä jakavan kerroksen murskemateriaalin kokonaisuudessaan. Tuhkarakenteen päälle tulee vielä kalliomurskeesta rakennettu kantava kerros, joka päällystetään asfaltilla.

Rakentaminen on suunniteltava huolellisesti etukäteen, sillä lentotuhkan ja sementin seos on laitettava paikoilleen noin vuorokauden sisällä seoksen valmistamisesta. Lisäksi sään on oltava poutainen eikä lämpötila saa olla pakkasella rakennetta tehtäessä. Rakenteesta on tehty aikaisemmin koekenttä Jätekukko Oy:n alueelle. Koekentällä selvitettiin esimerkiksi rakenteen tiivistymistä ja lujittumista.

Rakentamisessa käytettävä tuhkaseos valmistetaan Jätekukko Oy:n jätekeskuksen alueella. Työmaalla rakentamisesta vastaa Mestar Infra ja Energia.

Kuopion kaupunki on jo aiemmin kokeillut betonimurskeen käyttöä katurakenteissa onnistunein kokemuksin. Kaupungin tavoitteena on suunnitelmallisesti lisätä uusiomateriaalien hyötykäyttöä maa- ja infrarakentamisessa. Uusiomateriaalien käytöllä voidaan korvata luonnon kiviaineksia ja saavuttaa taloudellisia sekä ympäristöllisiä säästöjä.

 

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, p. 044 718 5075, matti.vanska(at)kuopio.fi

Jätekukko Oy / käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen, p. 044 368 0182, pekka.hyvarinen(at)jatekukko.fi

Kuopion Energia Oy / ympäristöasiantuntija Essi Holopainen, p. 040 709 7372, essi.holopainen(at)kuopionenergia.fi

Mestar Infra ja Energia / rakentamispäällikkö Jari Eskelinen, p. 044 718 5004, jari.eskelinen(at)mestar.fi