Ajankohtaista

Savilahden ja keskustan välillä Niiralankatu uudistetaan

Kaupunkitasoisesti on hyväksytty tavoite, jossa Savilahti - keskusta -välille muodostetaan hyvät liikenneyhteydet, jotka edistävät jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennettä. Savilahdesta keskustaan suuntautuva keskeinen ja suorin reitti kulkee Niiralankatua - Tulliportinkatua. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 1.3.2017 yleissuunnitelmaperiaatteet.

Viestikadun kiertoliittymästä torin kulmalle on matkaa vain 1,5 km, joten keskustan ja Savilahden väli on lyhyt. Savilahden kehittyvä kaupunginosa halutaan kytkeä toiminnallisesti ja liikenteellisesti tiiviisti keskustaan. Viisaan liikkumisen hanke tukee tavoitetta esimerkiksi lisäämällä joukkoliikenteen ja pyöräilyn houkuttelevuutta keskustan ja Savilahden välillä, kun uudistetaan informaatiojärjestelmiä ja sovelluksia, kuten vaikkapa reittiopas.

Niiralan- ja Tulliportinkadun kehittäminen jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevaksi katuosuudeksi on todettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi monessa kaupunkitasoisessa suunnitelmassa. Tätä periaatetta on painotettu Savilahden liikenteen yleissuunnitelmaa laadittaessa, kuten myös vuonna 2012 laaditussa keskustan Masterplanissa ja 2015 laaditussa Kaupunkirakenne 2030-luvulle -kaupunkirakennesuunnitelmassa.

Tulliportinkadun saneerausta jatketaan samalla periaatteella kuin viime kesänä jo toteutetulla osuudella. Puukujannemainen ilme kadulla säilyy. Ajoväylän leveydeksi tulee seitsemän metriä ja nopeusrajoitukseksi 40 km tunnissa.

Niiralankadun eteläreunalla jalankulku ja pyöräily eritellään omille väylilleen. Kevyelle liikenteelle on tarkoitus avata väylän jatkeeksi uusi tunneli nykyisen ajoneuvoliikennetunnelin eteläpuolelle.