Ajankohtaista

Savilahden historiaa höystettynä kuvin ja tarinoin

Kesän aikana kootut tiedot Savilahden historiasta on julkaistu. Historiasivujen faktatiedon lisäksi mukaan kerättiin muistoja ja tarinoita Savilahden alueella asuneilta, töissä käyneiltä ja opiskelleilta.

Tarinoita ja kuvia koottiin sähköpostitse, kirjeitse ja nettikyselyn sekä Facebookin kautta. Kaikki vaihtoehtoiset palautekanavat tuottivat tulosta. Kyselyn yhteydessä oli mahdollisuus myös ehdottaa nimiä tuleville Savilahden kaava-alueen kohteille. Ehdotukset huomioidaan ja pyritään sijoittamaan alueelle nimistönsuunnittelussa asemakaavoitusvaiheessa.

Savilahti-projektin sivuilta löytyvä historiikki on jaettu viiteen alasivuun teemoittain: varhaisin historia, ammuslataamo ja asevarikko, sairaalat, yliopisto ja tiedepuisto.Kuvia Savilahden historiasta pääsee ihastelemaan historiaosion pääsivulta. Kuvat ovat erillisessä pdf-tiedostossa, josta löytyvät myös muistelot Savilahdesta: www.savilahti.com/savilahden-historia

Kiitämme kaikkia tahoja, jotka olivat osaltaan mukana kokoamassa Savilahden historiatietoja ja mielenkiintoisia tarinoita ja kuvia.