Ajankohtaista

Savilahden avoimen kampuksen suunnittelupäivät 14.–16.2.2018

Savilahden avoimen kampuksen Charrette-yhteissuunnittelupäivät pidettiin 14.–16.2.2018. Charette on tapa ideoida ja innovoida uusia ajatuksia. Se tarjoaa puitteet yhteisen toiminnan, palveluiden ja ympäristön kehittämiseen. Suunnittelijoina toimivat tilojen ja ympäristöjen käyttäjät, palveluiden tuottajat, suunnittelun ammattilaiset sekä muut sidosryhmät. Työssä hyödynnetään jokaisen osallistujan erikoisosaamista, kokemusta, haaveita, toiveita sekä osallistujien energisiä kohtaamisia. Charretten kuluessa osallistujat työskentelevät erilaisilla työmenetelmillä, joiden aikana suunnittelutyö etenee askel askeleelta kohti tavoitetta.

Kolmen päivän aikana modernia oppimisympäristöä ideoitiin n. 350 osallistujan voimin. Mukana oli niin opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa kuin yritysedustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Moni osallistujista oli ensimmäistä kertaa ideoimassa. Charrettessa muun muassa pohdittiin, miten digitaalisuus ilmentyy Savilahden kampuksella, mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa kampuksen palveluissa ja miten kampuksen yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä kehitetään edelleen. Suunnittelutyön lomassa Savilahden kampukselle rakennettiin identiteettiä, visiota ja tahtotilaa kampuksen kehitykselle.

Eri opiskelijaryhmät olivat miettineet sisä- ja ulkotiloja jo etukäteen. Esimerkiksi sisustussuunnitteluopiskelijat olivat tehneet hienoja luonnoksia tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja rakennusarkkitehtiopiskelijat sarjakuvia kampusalueesta. Moni piti hyvänä, että alueen ja tilojen nykyisistä ongelmista oli avointa keskustelua. Suunnittelupäivät nostivat esiin myös runsaasti muita ideoita, ajatuksia ja kysymyksiä Savilahden alueesta ja sen kehittymisestä. Tästä on hyvä jatkaa!