Ajankohtaista

Salli – Savilahti Allianssi -kumppaniehdokkaat on valittu

Savilahden infran rakentaminen toteutetaan allianssi-mallilla, joka on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Mallissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Hankinta suoritetaan neuvottelumenettelynä, jossa ensimmäisessä vaiheessa valitaan osallistumishakemusten perusteella allianssikumppaniehdokkaat ja toisessa vaiheessa kyvykkyydenarvioinnin sekä tarjousten perusteella varsinainen allianssikumppani.

Ensimmäisen vaiheen osallistumishakemukset tuli jättää 14.11.2017 mennessä. Osallistumishakemuksen jätti viisi allianssikumppaniehdokasta. Tilaaja arvioi ja pisteytti ehdokkaat hankintailmoituksen valintaperusteiden mukaisesti. Jatkoon valittiin kolme kumppaniehdokasta:

SAWON SYKE / Graniittirakennus Kallio Oy ja Pöyry Finland Oy

”SAWISET” / Oteran Oy ja Sito Oy

SALLIN RAKENTAJAT / Suomen Maastorakentajat Oy, VR Track Oy ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Valittujen ehdokkaiden kanssa käynnistetään neuvotteluvaihe. 28.11.2017 järjestetään tarjouspyynnön esittelytilaisuus ja alustava tarjous tulee jättää 3.1.2018 mennessä. Alustavan tarjouksen pohjalta käydään kehitystyöpajana kahdenkeskeiset neuvottelut, jonka jälkeen ehdokkaat jättävät lopulliset tarjouksensa. Allianssikumppani valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

 

salli.jpg