Ajankohtaista

Resurssiviisas tulevaisuus

Mitä resurssiviisaus tarkoittaa?

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

​Hiilineutraalissa kaupungissa tuotetaan ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vain sen verran, kuin niitä pystytään sitomaan.

​Jätteettömässä kaupungissa toimitaan kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät.

​Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, kuten jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kestävän kulutuksen tason kaupungissa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn rajoissa.

Työpajapäivä

Keskiviikkona 13.9. oli iso joukko innostuneita visoimassa Kuopion resurssiviisasta tulevaisuutta. Työpajapäivässä etsitiin vastauksia siihen, millainen on resurssiviisas tulevaisuus Kuopiossa ja miten Kuopiosta tehdään hyvinvoiva, hiilineutraali, jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki vuoteen 2050 mennessä.

Tilaisuuden avasi vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, jonka jälkeen kuultiin Kuopion resurssiviisaustyöstä ja tulevaisuuden kaupungeista. Puheenvuorojen jälkeen etsittiin työpajoissa ideoita ja toimenpiteitä resurssiviisaan tulevaisuuden saavuttamiseksi. Työpajojen aiheita olivat: 1. Energian tuotanto ja kulutus, 2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, 3. Kulutus ja materiaalikierrot, 4. Ruuan tuotanto ja kulutus, 5. Veden käyttö ja luonnonvedet sekä 6. Luonto hyvinvoinnin lähteenä.

Työpajoissa heräsi paljon keskustelua, uusia ideoita ja toimenpide-ehdotuksia, jotka päivän lopuksi esiteltiin kaikille osallistujille. Palautetta antamassa oli myös arviointiraati, johon kuuluivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen ja strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

Vaikuta vastaamalla kyselyyn

Kuopion kaupunki laatii parhaillaan resurssiviisausohjelmaa yhdessä kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa vastaamalla oheiseen kyselyyn. Kysely on avoinna 17.9. saakka.
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=589719269&_k=uWWFNoxykwwFQwF-g5gh_SDZ50Z51O7zLiSgb70XEbibOAzoAQkbFRLn7DnXHC2h&_hid=Resurssiviisas-Kuopio--kuntalaiskysely