Ajankohtaista

Rakentamisen valmistelevat työt käyntiin Savilahdessa

Savilahden alue tulee olemaan arviolta seuraavan 15 vuoden ajan kaupungin tärkein suunnittelu- ja rakentamiskohde. Alueelle suunnitellaan rakennettavan runsaasti lisää tiloja niin yrityksille, oppilaitoksille kuin asukkaillekin – yhteensä 34 000 toimijan keskittymää. Alueesta kasvaa kansainvälisen tason työpaikka-, opiskelu- ja asuinalue, jossa on hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan alueen eteläpäästä edeten vaiheittain kohti pohjoista. Uuden alueen rakentaminen käynnistyy entisen asevarikon alueelta, mikä on ollut vuosikymmenien ajan suljettuna ja kaupunkilaisten ulottumattomissa. Nyt aloitettavien toimenpiteiden sijaintikartta.

savilahtil_kartta.jpg

Turvallisuutta ja valmistelevia töitä

Savilahden alueen rakentamisen valmistelu käynnistyy asevarikon huonokuntoisten rakennusten purkamisella ja puuston valmennuksella. Lähtökohtana on alueen turvallisuuden varmistaminen. Jatkossa alueella tullaan tekemään paljon muitakin alueen turvallisuutta varmistavia käytännön varotoimia: jyrkänteiden aitaamista, irtolohkareiden eliminointia, vaarallisten portaiden, sähkölinjojen ja valvontatornin purkua jne.

Vaiheittain asevarikon aluetta tullaan avaamaan kaupunkilaisille, kunhan turvallisuustekijöitä saadaan parannettua ja riskitekijät eliminoitua.

Puuston tila asevarikon alueella on monin paikoin heikko. Harvennuksilla on tarkoitus vahvistaa jäljelle jäävää puustoa kestämään tulevasta elinympäristömuutoksesta seuraavia rasituksia. Harvennettavien puiden valinnassa otetaan huomioon luontoinventointien tulokset ja suositukset.

Myös purettavien rakennusten ympäristöstä poistetaan puustoa rakennusten purkamisen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on taata alueella liikkuvien turvallisuus, sovittaa yhteen tulevan rakentamisen tarpeita ja luontoinventointien asettamat reunaehdot. Tällä kerralla ollaan harventamassa kolme eri osa-aluetta, mistä saa tarkempaa lisätietoa kaupungin nettisivuilta:

Metsässä työskentely aiheuttaa omat vaaransa ulkopuolisille. Metsätöiden aikana ei turvallisuussyistä ole sallittua liikkua työmaa-alueella. Turvaetäisyys monitoimikoneesta on 50 metriä, mutta suosittelemme välttämään työmaa-alueella liikkumista turvallisuussyistä kokonaan.

Lisätietoja asiasta antavat

Maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa Savilahti-projektin kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mari Piipponen, mari.piipponen(at)kuopio.fi

Yleisesti rakentamista valmisteleviin töihin liittyvissä asioissa infrarakennuttamisen projektipäällikkö Petri Pucilowski, petri.pucilowski(at)kuopio.fi

Puuston valmennukseen liittyvissä asioissa kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen, seppo.jauhiainen(at)kuopio.fi Rakennusten purkuun liittyvissä asioissa kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen, jouni.tiihonen(at)kuopio.fi