Ajankohtaista

Puijon sairaalan alue kehittyy

Puijon sairaalan ympäristöä koskeva asemakaavatyö on käynnistynyt. Kaavatyöllä mahdollistetaan sairaala-alueen kehittyminen. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa Psykiatriatalon sijoittuminen alueelle sekä Niuvantien varren täydennysrakentaminen. Kaavamuutoksella tutkitaan myös laajemmin mahdollisuudet kasvattaa tontin rakentamistehokkuutta ja lisäksi tutkitaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt.

Kaavan vireilletulo on käynnissä 2.4.2021 saakka. Vireilletuloaineisto on nähtävänä kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa Suokatu 42 (valtuustotalon pääaula).

Kaava-aluetta ja kaavan laadinnan lähtökohtia esittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) löytyy nettisivuilta (linkki pdf-tiedostoon).

Palautetta voi jättää kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalveluun tai sähköpostitse kaavoitus(at)kuopio.fi.

 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen, p. 044 718 5074, annika.korhonen(at)kuopio.fi