Ajankohtaista

Niiralankadun uudistus jatkuu

Kaupunkitasoisesti on hyväksytty tavoite, jossa Savilahti─keskusta-välille muodostetaan hyvät liikenneyhteydet, jotka edistävät jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennettä. Savilahdesta keskustaan suuntautuva keskeinen ja suorin reitti kulkee Niiralankatua ja Tulliportinkatua pitkin. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 1.3.2017 yleissuunnitelmaperiaatteet ja 20.9.2017 viimeisimmän katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

Niiralan- ja Tulliportinkadun kehittäminen jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevaksi katuosuudeksi on todettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi monessa kaupunkitasoisessa suunnitelmassa. Tätä periaatetta on painotettu Savilahden liikenteen yleissuunnitelmaa laadittaessa, esimerkiksi 2015 laaditussa Kaupunkirakenne 2030-luvulle -kaupunkirakennesuunnitelmassa.

Niiralankadun uudistus jatkuu välillä Suokatu Viestikatu. Saneerausta jatketaan samalla periaatteella kuin aiemmin jo toteutetuilla Tulliportinkadun osuuksilla. Puukujannemainen ilme kadulla säilyy. Ajoväylän leveydeksi tulee seitsemän metriä ja nopeusrajoitukseksi 40 km tunnissa. Jalankulku ja pyöräily eritellään omille väylilleen. Kevyelle liikenteelle on tarkoitus avata väylän jatkeeksi uusi tunneli nykyisen ajoneuvoliikennetunnelin eteläpuolelle.

Saneerattavan Niiralankadun osuuden pituus Viestikadun kiertoliittymästä Suokadun kiertoliittymään on 0,7 km. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen muutoksia osuudelle on tulossa runsaasti.

Katuosuuden kokonaiskustannusennuste on noin 1 100 000 € ja rakentamisajankohta keväästä syksyyn vuonna 2018. Alikulkutunneli Rättimäessä on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019─2020.