Ajankohtaista

Niiralankadun suunnitelmista yleisötilaisuus 15.6. klo 17

Suunnitelmaluonnoksia katuosuudelle Niiralankatu – Tulliportinkatu – kauppatori esitellään yleisötilaisuudessa valtuustosalissa keskiviikkona 15.6.2016 klo 17 - 19.

Savilahti-keskusta-liikenneyhteyden yleissuunnitelman periaatteet hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 8.6. ja ovat julkisesti nähtävillä 13.6. – 6.7.2016. Yleissuunnitelma toimii lähtökohtana syksyllä käynnistyvässä tarkemmassa katusuunnittelussa.   

Savilahden kehittyvä kaupunginosa halutaan kytkeä toiminnallisesti ja liikenteellisesti tiiviisti keskustaan. Savilahdesta keskustaan suuntautuva keskeinen ja suorin reitti on Niiralankatua ja Tulliportinkatua kulkeva väylä. Tällä hetkellä Niiralankatu on Kuopion vilkkain joukkoliikennereitti ja pysäkit ovat käytetyimpien joukossa keskustan pysäkkien jälkeen.

Näin ollen on käynyt tarpeelliseksi kehittää alueiden välisiä kulkuyhteyksiä sekä joukkoliikenteen että jalankulun ja pyöräilyn osalta. Suunnitelluilla ratkaisuilla pyritään vähentämään alueen henkilöautoliikennettä ja kasvattamaan jalankulun ja pyöräilyn suosiota. Tätä tavoitetta tuetaan esimerkiksi vähentämällä nykyisiä tonttikatujen liittymiä Niiralankatuun ja suunnittelemalla erillisiä pyöräväyliä.

Esitetyt muutokset Niiralankadun liikenneverkkoon

Niiralankadun ja Suokadun liittymään on yleissuunnitelmassa esitetty kiertoliittymää ja nykyisen kaltaista T-liittymää. Viestikadun ja Suokadun välinen osuus Niiralankadusta olisi tarkoitettu joukko- ja kevytliikenteelle. Henkilöautoilu olisi edelleen sallittu Niiralankadulla, mutta sujuvampi ja toivottavampi yhteys Savilahteen on Tasavallankadun tai Karjalankadun kautta.

niiralankadun_ja_tulliportinkadun_esitetty_jaksottelu.jpg

Niiralan suunnasta niin sanottu kokoojakatu tulee olemaan Mustinlammenkatu. Pyöräkadun idänpuoleinen katuosuus muutetaan kaksisuuntaiseksi ja liittymiin rakennetaan tarpeen mukaan liikennevalo-ohjaus. Muut katuliittymät suljetaan tai pidetään suljettuina autoliikenteeltä. Lisäksi katuosuuden nopeusrajoitusta muutetaan 40 km/h. Tulliportinkadulla liittymäratkaisut eivät muutu. Niiralankadulla ja Tulliportinkadulla ajoratoja kavennetaan seitsemään metriin.

Ajoradalta vapautuva tila hyödynnetään pääosin pyöräilyväylänä, jolloin jalankulku- ja pyöräilyväylät voidaan erottaa toisistaan. Suunnitelmassa pyöräilyn pääväylä kulkee Niiralankadun eteläpuolella ja ohjautuu kohti Kauppakatua Sairaalakadun kautta. Pyöräilyn alueväylä kulkee Niiralankadun ja Tulliportinkadun pohjoisreunalla. Niiralankadun nykyinen puusto pääosin säilytetään osana uutta katukuvaa.

Pysäkit sijoitetaan Hatsalassa Sairaalankadun liittymän tuntumaan sekä Suokadun, Rajakadun ja Viestikadun liittymiin. Pysäkeille rakennetaan pysäkkisyvennykset sekä selkeät ja esteettömät odotustilat. Lisäksi Suokadun, Rajakadun ja Sairaalakadun liittymien pysäkeille sovitetaan odotuskatokset. Viestikadun liittymässä pysäkit sijoitetaan moottoritien sillan alle.

niiralankadun_ja_tulliportinkadun_jalankulku-_ja_pyorailyvaylat_seka_pysakit.jpg

Näillä ratkaisuilla saadaan sujuvia T-liittymiä Niiralankadulle ja Savilahden ja keskustan välinen liikenneverkko tukemaan jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennettä. 

Lisätiedot:
suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen, Kuopion kaupunki
jukka.eskelinen(at)kopio.fi
puh. 044 718 5421