Ajankohtaista

Niiralankadun saneeraustyömaalle uusia kiertotiejärjestelyjä 9.8. alkaen

Niiralankatu on yksi Kuopion tärkeimmistä kokoojakaduista ja sisääntuloväylistä. Kadun varsi on rakennettu hyvin kaupunkimaiseksi pienliiketiloineen ja kerrostaloineen. Tätä kaupunkimaista tuloväylää saneerataan tämän päivän tarpeita vastaavaksi, jotta se toimii entistä paremmin keskustan ja Savilahden välisenä kulkuväylänä sekä alueen asukkaiden viihtyisänä kotikatuna. Saneeraustyö kestää kokonaisuudessaan lokakuun loppupuolelle.

Töiden yhteydessä saneerataan vesihuoltoa, päivitetään sähkö- ja tietoliikenneverkostoa, lisätään ja kunnostetaan katuistutuksia ja kalusteita sekä parannetaan kevyenliikenteen laatutasoa.

Ajoneuvoliikenne kiertoreitille

Niiralankadun saneeraustyöt aiheuttavat vaihtuvia tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Ajoneuvoliikennettä siirretään kolmessa eri vaiheessa kiertoreiteille pois Niiralankadun työalueelta. 9.8.2018 siirrytään kiertotiejärjestelyjen kakkosvaiheeseen, jolloin Niiralankadun ajoneuvoliikenne välillä Rajakatu–Nahkurinkatu siirtyy tilapäisesti Pyöräkadulle (kts. kartta).

 

niiralankadun_saneeraus_kartta_nettiin.png

 

Paikallisliikenteen linja-autot siirtyvät kulkemaan Pyöräkadun kiertoreittiä 9.8. klo 9, samanaikaisesti kuin muu ajoneuvoliikenne. Poistetuille pysäkeille tulee opastekartat korvaavista pysäkeistä.

Kiertotiereitillä kulkevien tulee huomioida linja-autojen poikkeava tilantarve, sillä suuri kääntyvä ajoneuvo joutuu käyttämään vastaantulijoiden kaistaa päästäkseen etenemään risteysalueilla ja kaarteissa. Asian huomioonottaminen parantaa liikenteen sujuvuutta, sillä kyseessä on vilkkain paikallisliikenteen linja-autoreitti.

Työmaa-alueen läpi kulkeva kevyt liikenne ohjataan kulkemaan työalueen läpi poikkeusjärjestelyin. Ajoneuvoilla ajaminen tonteille aiheuttaa joissakin kiinteistöissä rajoituksia, joista tiedotetaan ennen poikkeusjärjestelyn käyttöönottoa. Liikennejärjestelyjä tehdään työn etenemisen mukaan ja muuttuneet järjestelyt kohteessa merkitään liikennemerkein ja opastein.

Liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta

Työalueen läheisyydessä liikuttaessa tulee vaaratilanteiden välttämiseksi noudattaa varovaisuutta. Työmaaliikenne ja muuttuneet olosuhteet vaativat erityishuomiota. Erityisesti lapsille on tarpeen korostaa varovaisuuden tärkeyttä liikuttaessa työalueen läheisyydessä. Työalue on eristetty aidalla ja sen sisäpuolella oleskelu on ehdottomasti kielletty.

 

Lisätiedot: Kuopion kaupunki / rakennuttaja Petri Pucilowski, p. 044 718 5654, petri.pucilowski(at)kuopio.fi