Ajankohtaista

Neulalahden ja Savilahden riskiarviointi

Neulalahden syvänteen pohjasedimentissä on todettu kohonneita lyijy- ja elohopeapitoisuuksia. Sedimentin haitta-aineiden terveys- ja ympäristöriskien selvittämiseksi tarkemmin Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Puolustusvoimat teettävät Savilahti–Neulalahti-alueelle tarkennetun terveydellisen ja ekologisen riskinarvioinnin. Riskinarviointia varten alueella tehdään lisää mm. sedimentti-, vedenlaatu- ja kalastotutkimuksia. Riskiarvioinnin toteuttaa Sitowise Oy ja työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Riskinarviointi on tarpeen tehdä sen varmistamiseksi, että Neulalahden ammusraivaustyöstä sekä vesistörakentamisesta aiheutuvat muutokset ovat hyväksyttäviä. Tarkastelussa otetaan huomioon alueen maankäytön kehittämisen aiheuttama, tulevaisuudessa lisääntyvä paine järviekosysteemin hyödyntämiseen ja virkistyskäyttöön. Pääpaino riskitarkastelussa asetetaan terveysriskeille.

Riskinarvioinnin työohjelma löytyy täältä.

 

Lisätiedot: ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä, p. 044 718 2142 ja ympäristötarkastaja Jouni Hoffrén, p. 044 718 2186.