Ajankohtaista

Mobiilisovellus kannusti asukkaita kierrättämään

Kuopiossa järjestettiin syksyllä pilotti, jossa kokeiltiin kannustaako mobiilipeli parempaan jätteiden lajitteluun asuinkiinteistöllä. Käyttäjäkyselyn perusteella lajitteluinto kasvoi.

Pilotin päättyessä asukkailta selvitettiin kyselyn avulla, onko mobiilipeli vaikuttanut siihen, miten he kierrättävät. Kyselyn vastausten perusteella Ketun kierrätys -peli kannusti asukkaita kierrättämään jätteet paremmin. Erityisesti biojätteen ja muovipakkausten kierrätysinto nousi: biojätteen kierrätti ennen peliä 76 % kyselyyn vastanneista ja pilotin jälkeen biojätteen kierrätti 97 %. Muovipakkaukset kierrätti ennen peliä 25 % ja pilotin jälkeen jopa 84 %.

Peliä testattiin Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) Samoilija-kohteessa. Peli laittoi opiskelijat miettimään omaa kierrättämistään, kuten yksi kyselyyn vastannut totesi: ”Ainakin minut se sai valveentumaan jätteeni määrästä ja siitä, miten voin parantaa kierrättämistäni”.

Kuopaksen asukkaille suunnattu mobiilipeli suunniteltiin 48 tuntia kestäneessä 3R Game Jam -tapahtumassa elokuussa. Monien ideoiden joukosta voittajaksi valittiin Ketun kierrätys -peli. Se on yhteisöllinen mobiilipeli, joka kannustaa tarkkailemaan omaa kierrätystä, ja jossa pelaajat kisailevat keskenään kierrätyksen laadusta ja määrästä. Peliä testattiin opiskelija-asuintaloissa Puijonlaaksossa kolmen kuukauden ajan. 250 asukkaasta lähes 90 % latasi sovelluksen. Päivittäin sovelluksella oli noin 30 käyttäjää.

Asukkaat pitivät pelin avulla kirjaa kierrättämisestään. Peli antoi myös lajitteluneuvoja. Pelaajat keräsivät kierrättämisestä pisteistä ja kahden viikon välein palkittiin 20 ahkerinta kierrättäjää. Palkinnoksi sai valita joukkoliikenteen latauslipun, liikunta- tai kulttuurilippuja. Suosituin palkinto pelaajien keskuudessa oli 10 euron joukkoliikenteen latauslippu.

Pilotin toteuttajina olivat Savilahden smarteimmat ratkaisut (SmaRa) ja Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeet yhteistyössä Jätekukon, Kuopaksen ja Savonian kanssa. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt molemmille hankkeille rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

 

Lisätietoja:

www.savilahti.com/ketun-kierratys

Projektipäällikkö Retu Ylinen, p. 044 718 5140, retu.ylinen(at)kuopio.fi
Savilahden smarteimmat ratkaisut – SmaRa-hanke, www.savilahti.com/smara

Projektisuunnittelija Veera Lintula, p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi
Savilahden smarteimmat ratkaisut – SmaRa-hanke, www.savilahti.com/smara

Projektivastaava Minna Kuuluvainen, p. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi
Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – KierRe-hanke, www.kierre.info