Ajankohtaista

Louhintatyöt alkavat Savilahdessa viikolla 21

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar aloittaa louhintatyöt Savilahdentiellä viikon 21 lopulla. Louhintojen arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä. Työt liittyvät koko kesän aikana toteutettaviin kaukolämpölinjan ja kaapelointien siirtotöihin Savilahdentiellä.

Louhintatyöt alkavat koeporauksilla sekä -räjäytyksillä, joilla kartoitetaan työn mahdollisia ympäristövaikutuksia. Työt aiheuttavat melua sekä tärinää. Mahdolliset haitat työmaan ympäristön toimijoille pyritään kuitenkin minimoimaan.

Alueella tulee olemaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä töiden aikana, joista tiedotetaan mm. työmaaopasteilla.

Kallioräjäytysten ajaksi työmaata ympäröivät alueet suljetaan yleiseltä liikenteeltä muutamien minuuttien ajaksi useita kertoja päivässä. Liikenteen sulkeminen koskee kaikkea liikennettä Savilahdentiellä, myös jalankulkua ja pyöräilyä. Varoalue tarkentuu tämän viikon loppupuolella suoritettavien koeräjäytysten jälkeen.

Lisäksi Technopoliksen piha-alueella liikkuminen Savilahdentien puoleisella seinustalla estetään. Räjäytysalueet suojataan peitteillä, jotka estävät kivien sinkoilun räjäytysalueen ympäristöön. Oleskelua työmaan puoleisten ikkunaseinien läheisyydessä suositellaan kuitenkin välttämään räjäytysten aikana.

Muutaman minuutin pituisista räjäytyksistä ilmoitetaan soittamalla merkinantopilliä siten, että ennen räjäytystä soitetaan lyhyitä soittoja kiihtyvällä rytmillä ja räjäytyksen ollessa ohi, siitä ilmoitetaan yhdellä pitkällä soitolla.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Kartta liikennejärjestelyistä

 

Lisätietoja:

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar / työmaapäällikkö Harri Kuhmonen, p. 044 718 5585