Ajankohtaista

Liikunta- ja tapahtumakeskuksen louheella rakennetaan järvipenkere

Savilahdessa Viinaniemen vesistöpenkereen rakentamistyöt jatkuvat. Rakentamistöillä on vaikutuksia Neulaniementien liikenteeseen.

Viinaniemen järvipenkereen rakentaminen jatkuu kesäkuun lopulta alkaen. Järvipenkereen rakentamisessa hyödynnetään Savilahden uuden liikunta- ja tapahtumakeskuksen louhintatöistä saatavaa louhetta.

Järvipenkereen kesäajan rakentamisen mahdollistamiseksi järveen on asennettu lupaehtojen mukaisesti silttiverho estämään veden samentuminen pengerrystyön yhteydessä. Silttiverho on merkitty järveen lipuilla varustetuilla poijuilla ja verho sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä nykyisestä rantaviivasta.

Liikunta- ja tapahtumakeskuksen tunnelilouheen ajo järvipenkereeseen on sallittu maanantaista lauantaihin ympäri vuorokauden.

Järvipenkereen rakentaminen lisää merkittävästi raskasta liikennettä Neulaniementiellä kesän ja loppuvuoden aikana. Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan lisääntyvä liikenne ja alueen virkistysreiteillä kulkevia pyydetään erityisesti huomioimaan risteävä maanajoliikenne. Neulalahdessa liikkuvia veneilijöitä pyydetään välttämään silttiverhon lähistöllä liikkumista.

Karttakuva

 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, p. 044 718 5075, matti.vanska(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki / rakennuttamiskoordinaattori Eija Hartikainen, p. 044 718 5721, eija.hartikainen(at)kuopio.fi

Kuopion Tilapalvelut / rakennuttaja Timo Tanninen, p. 044 718 5125, timo.tanninen(at)kuopio.fi