Ajankohtaista

Liikenteen poikkeusjärjestelyjä Savilahdentiellä Niuvantien ja Niiralankadun välillä

Savilahdentien verkostorakentaminen Niuvantien alueella siirtyy Savilahdentien itäreunalle välillä Niuvantie–Niiralankatu. Työn aikana on käytössä poikkeusjärjestelyjä alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksille sekä häiriötä autoliikenteen osalta.

Savilahdentien pohjoispään verkostorakentamisen painopiste siirtyy kadun länsireunalta kadun itäreunalle Savilahdentien ja moottoritien (Vt5) väliselle alueelle. Työn aikana joudutaan sulkemaan nykyinen jalankulku ja pyöräilyväylä Niuvantien alikulkukäytävän ja Niiralankadun välillä. Suljettavan väylän korvaavina yhteyksinä toimivat alueen muut jalankululle ja pyöräilylle osoitetut väylät. Viestikadun suunnasta Niuvantien alikulkukäytävälle tulevan väylän osalta käytössä on poikkeusjärjestelyjä.

Savilahdentien ajoradan osalta alueella on maanajoa ja käytössä on työnaikaisia työmaaliittymiä, mitkä voivat aiheuttaa häiriötä ajoneuvoliikenteelle.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä ja pyydämme alueella liikkuvia tarkkaavaisuuteen työnaikaisten liikennejärjestelyjen mm. kiertoreittien osalta sekä huomioimaan työmaa-ajoneuvojen liikkuminen ja noudattamaan työnaikaista alennettua nopeusrajoitusta.

 

savilahdentien_itareunan_verkostorakentamisen_alue.jpg

 

Lisätietoja:

Mestar Kuopio Oy / työmaapäällikkö Harri Kuhmonen, p. 044 718 5585, harri.kuhmonen(at)mestar.fi

Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, p. 044 718 5075, matti.vanska(at)kuopio.fi