Ajankohtaista

Liikenteen poikkeusjärjestelyjä Neulaniementiellä ja Microkadulla

Neulaniementien ali rakennetaan kunnallisteknisiä verkostoja viikolla 42 Microkadun liittymäalueella. Työn aikana on käytössä poikkeusjärjestelyitä Neulaniementien ajoneuvoliikenteelle sekä jalankululle.

Neulaniementiellä verkostojen poikituskaivannon tekeminen aloitetaan maanantaina 12.10.2020 klo 9 jälkeen. Kaivantotöiden aikana käytössä on normaalia vähemmän ajokaistoja ja ajokaistoilla on osin käytössä ns. ajosiltoja.

Työvaiheen kesto on muutamia työpäiviä ja liikennettä merkittävästi haittaavat työt pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella. Arvioitu työn kesto on noin 1,5 kk.

Verkostojen rakentaminen jatkuu Microkadun itäreunan jalkakäytävän kohdalla viikosta 44 alkaen. Työn aikana nykyinen jalkakäytävä suljetaan ja korvaava jalankulun reitti on osoitettu Microkadun itäpuolelle. Korvaavalla reitillä on portaat.

Esteetön reitti Microkadun päähän, KPY Novapoliksen alueelle, kulkee Savilahdentien länsireunan jalankulku- ja pyöräilyväylän kautta. Alueen pyöräily-yhteydet toimivat nykytilanteen mukaisesti joko Microkadun ajoradalla tai Savilahdentien jalankulku- ja pyöräilyväylän kautta. Reitit on merkitty maastoon.

Työmaan kohdalla Neulaniementiellä ja Microkadulla on voimassa alennettu 30 km/h nopeusrajoitus.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriöitä. Pyydämme alueella liikkuvia tarkkaavaisuuteen työn aikana ja noudattamaan työnaikaista alennettua nopeusrajoitusta.

 

kartta_neulaniementie.jpg

 

Lisätietoja:

Mestar / työmaapäällikkö Harri Kuhmonen, p. 044 718 5585, harri.kuhmonen(at)mestar.fi

Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, p. 044 718 5075, matti.vanska(at)kuopio.fi