Ajankohtaista

Kuopion ympäristökertomus 2019 julkaistu – tietoa ympäristön tilasta ja suojelusta

Kuopion ympäristökertomus 2019 on valmistunut ja luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Ympäristökertomus sisältää tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä sekä vuonna 2019 Kuopiossa toteutetuista hankkeista. Ympäristökertomus lisää myös ymmärrystä ympäristöasioiden merkityksestä.

Kuopion luonto on rikas ja monipuolinen. Kaupunki vaaliikin elinympäristöjen monimuotoisuutta muun muassa torjumalla haitallisia vieraslajeja omistamillaan mailla. Torjunnan piirissä ovat kaikki jättiputkiesiintymät. Jättipalsamin torjunta on jouduttu keskittämään luonnon kannalta herkimmille alueille.

Vuonna 2019 kaupungin järjestämien maksuttomien luontoretkien teemana oli luonnon hyvinvointivaikutukset. Retkien suosio oli ennätyksellinen: 24 retkellä oli yhteensä yli 1 000 osallistujaa.

Kuopion alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 40 % 1990-luvun tasosta. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vuosien varrella kasvaneet ja niiden osuus Kuopion kokonaispäästöistä on 27 %.

Ilmanlaatu on parantunut vuodesta 1990 lähtien. Ilmanlaatuun vaikuttavat nykyisin eniten tieliikenteen päästöt (ml. katupöly) ja paikoin myös puun pienpoltto pientaloalueilla. Kuopiossa tieliikenteen melualueilla asuu noin 35 000 asukasta ja raideliikenteen melualueilla noin 2 000 asukasta.

Kuopion alueella sijaitsevien suurten järvien ekologinen tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Pienvesistä heikoimmassa tilassa ovat pienet matalat lammet.

Kuopion yhdyskuntajätteiden kierrätysaste oli 56 % ja rakennus- ja purkujätteiden kierrätysaste 81 %. Muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys laajeni vuonna 2019. Kotitalousjätteestä hyötykäyttöön menee 100 %.

Tulevien vuosien ympäristöhaasteina ovat erityisesti luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä- ja vesialueilla sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja muutoksen hillintätoimet.

 

Lisätietoja:

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen, p. 044 718 2141, tanja.leppanen(at)kuopio.fi

Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, p. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi