Ajankohtaista

KUOPION VEDEN PÄÄVESIJOHDON RAKENTAMINEN ALKAA VÄLILLÄ ILOHARJUNKATU-SAVILAHDENTIE

Kuopion Vesi on viime vuosina siirtänyt useita päävesijohtoyhteyksiään pois moottoritien varresta. Tänä vuonna rakennetaan uusi päävesijohtoyhteys Iloharjunkadun ja Savilahdentien välille. Kevään 2017 aikana moottoritien varressa olevassa päävesijohdossa havaittiin vuoto ja se jouduttiin sulkemaan. Uusi päävesijohto Iloharjunkadun ja Savilahdentien välillä korvaa vanhan moottoritien alueella olevan jo käytöstä poistetun päävesijohdon. Korvaavalla yhteydellä varmistetaan eteläisen Kuopion vedensaantia.

Valmistelevat työt ovat alkaneet vkolla 43 ja rakentamistyö alkaa viikolla 44 Savilahdentien ali tehtävällä tunkkauksella. Myöhemmin työt jatkuvat Savilahdentien varressa ja etenevät siitä Prisman tontin kautta Iloharjunkadulle saakka.

Vesijohdon rakentaminen valmistuu joulukuussa 2018. Alueen viimeistelytyöt jatkuvat vuoden 2019 puolelle. Työn suorittaa Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar.

Rakentaminen vaikuttaa Savilahdentien liikennöintiin. Savilahdentiellä on työn ajan alennettu nopeusrajoitus ja Savilahdentien varteen on rakennettu väliaikainen ajoneuvoliittymä työmaaliikennettä varten. Liittymä on tarkoitettu vain työmaaliikenteelle. Tässä vaiheessa työ ei aiheuta muutoksia kevyenliikenteen reitteihin.

Työn edetessä Prisman tontille rakentamistyöt vaikuttavat liikkumiseen Prisman eteläpuoleisella pysäköintialueella sekä Prisman takana kulkevalla väylällä. Pysäköintialueen muuttuvista liikennejärjestelyistä Prisman tontin puolella tiedotetaan työn edetessä kyseiselle alueelle.

Kuopion Vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa. Huomioimalla muuttuneet liikennejärjestelyt ja noudattamalla alennettua nopeusrajoitusta turvataan sekä alueella liikkuvien että työmaa-alueella työskentelevien turvallisuus.

 

Lisätietoja:

Kuopion Veden vs. verkostopäällikkö Janne Paldanius, p. 044 718 5376

Työmaan yhteyshenkilönä toimii Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin työmaapäällikkö Harri Kuhmonen, p. 044 718 5585