Ajankohtaista

Kuopion kaupunkiseutua esitetään MAL-sopimusalueeksi

MAL-sopimukset (maankäyttö, asuminen, liikenne) lisäävät kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa. MAL-sopimusmenettelyä ympäristöministeriölle selvittänyt Matti Vatilo esittää sopimusten laajentamista Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille. Tällä hetkellä MAL-sopimus koskee vain neljää suurinta kaupunkiseutua. Selvitys MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta luovutettiin 17.1. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle.

Linkki selvitykseen

Kuopion kaupunkiseudulla asiaa on valmisteltu yhdessä Kuopion, Siilinjärven, Suonenjoen, Tuusniemen, Leppävirran ja Lapinlahden kanssa, ja kunnat ovat sitoutuneet valmisteluun hallitusten päätöksillä. Valtio on kohdistanut tähänastisille MAL-sopimusalueille taloudellisia resursseja ja tukea esim. pitkäaikaisten korkotukivuokra-asuntojen uudistuotantoon, täydennysrakentamisalueiden kunnallistekniikkaan, liikennejärjestelmän toimivuuteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, joukkoliikennetukeen sekä joukkoliikennettä palveleviin infra-investointeihin. Myös kunnat ovat osallistuneet rahoitukseen.

Kuopion kaupunkiseudun alustavia kärkiteemoja ovat mm. Savilahti, Kuopion asemanseutu, kestävä ja viisas liikkuminen, työmatka- ja opiskeluliikkuminen, kestävät ja elinvoimaiset elinkeinoalueet, kestävä ja ekologinen asuminen sekä seudullinen yhteistyö mm. rakennemallin päivittäminen.

MAL-sopimuksessa kunnat sitoutuvat yhdessä valtion kanssa toteuttamaan kansallisia ilmastotavoitteita, uudistamaan kuntien palveluita digitalisaatiota hyödyntämällä, vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja osallisuutta sekä parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta. Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut tuovat sopimuksiin konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjunnasta, digitalisuudesta ja osallisuudesta.

- MAL-sopimukset edistävät suurten kaupunkien kumppanuutta valtion kanssa ja samalla tiivistävät kaupunkiseutujen keskinäistä ja sisäistä yhteistyötä, toteaa Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä.

- MAL-sopimusmenettelyyn pääsy valtion kanssa on ollut pitkäaikainen tavoitteemme ja kumppanuudessa nähdään paljon mahdollisuuksia, erityisesti Kuopion asemanseutu on pitkään odottanut valtion panostusta, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseutujen myötä MAL-sopimusten piirissä olisivat kaikki Suomen suuret, yli 100 000 asukkaan kaupungit. Selvityksen mukaan sopimusneuvottelut voidaan käynnistää erillisellä valtioneuvoston päätöksellä jo kuluvan talven aikana. Kaikilla kolmella uudella kaupunkiseudulla on selvityksen mukaan hyvät valmiudet sekä neuvottelujen käynnistämiseen että MAL-menettelyn kehittämiseen.

 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä, p. 040 502 8192

Kuopion kaupunki / kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, p. 044 7182 790