Ajankohtaista

Kuopio sitoutuu kunnianhimoisiin kiertotaloustavoitteisiin

Kuopio on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon. Kymmenen suomalaista kuntaa – Kuopio, Ii, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa – ovat sitoutuneet edistämään kunnianhimoisesti ja konkreettisesti kiertotaloutta alueellaan. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

”Edelläkävijänä teemme suosituksia enemmän. Rakenteilla olevan Savilahden alueen tavoitteena on olla Euroopan kiinnostavin innovaatiokeskittymä, jossa haluamme luoda jotain ennennäkemätöntä myös kiertotaloudessa”, vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen kertoo.

Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen hakijakunnan joukosta. Valintaan vaikuttivat kuntien hakuvaiheessa tekemät sitoumukset sekä tähän saakka toteutetut toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi.

”Kuntien suunnitelmat ovat jopa maailman mittakaavassa kunnianhimoisia. Suunnitteilla on muun muassa jalometallien talteenottoa elektroniikkaromusta, metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä betonin korvaajana, bioteollisuuspuisto ja kiertotalousklusteri, kaatopaikan muuttaminen uusiutuvan energian tuotantoalueeksi sekä älykkään ja vähähiilisen infran rakentamista. Moni kunta haluaa myös asukkaat mukaan kiertotaloutta kehittämään”, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kiertotalouden palvelukeskus tukee verkoston työtä

Edelläkävijäkuntien verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.  EU Life -ohjelmaan kuuluvan seitsenvuotisen hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Sen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa.

Kuntaverkosto saa asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan pyörittämästä Kiertotalouden palvelukeskuksesta. Lisäksi palvelukeskus seuraa kuntien edistymistä erilaisin mittarein. Kunnat pyrkivät verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja viestimään laajasti kiertotalouden edistämiseksi.

Kiertotalouden edelläkävijäkaupungit – Circwaste -video

 

Lisätiedot:

ympäristöjohtaja Tanja Leppänen, puh. 044 718 2141

projektivastaava Minna Kuuluvainen, puh. 044 718 2148