Ajankohtaista

Kolmen koulutusasteen sijoitussuunnitelman tekijäksi WSP Finland Oy

WSP Finland Oy on valittu laatimaan kolmen koulutusasteen toiminnallinen sijoittumissuunnitelma. Suunnitelman on tarkoitus olla valmiina toukokuun loppuun mennessä.

Kuopion kaupungin Savilahti-projekti on kutsunut Savilahden alueen toimijoita kumppaneikseen yhteistyöhön.

Yhteistyökumppaneiden tavoitteena on tarkastella uudenlaisen oppimisympäristön muodostumismahdollisuuksia Savilahden alueelle. Työ käynnistyy toiminnallisen sijoittumissuunnitelman laadinnalla, johon on valittu konsultiksi WSP Finland Oy. Yhteistyökumppaneina kaupungin kanssa ovat Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Itä-Suomen yliopisto, Technopolis Oyj ja Senaatti-kiinteistöt.