Ajankohtaista

Kolme koulutusastetta keskelle Savilahtea

Osaamiskeskittymän vahvistaminen on ollut keskeinen tavoite Savilahden kaupunginosan kehittämisessä. Savilahden alue saa odotetun kolmen koulutusasteen oppilaitoskeskittymän, kun Savonia-ammattikorkeakoulu ja Sakky eli Savon koulutuskuntayhtymä, ovat ratkaisseet oppilaitostensa sijainnin. Oppilaitoskeskittymä sijoittuu uuden kaupunginosan keskiöön Senaatti-kiinteistöjen Neulasen tontin avulla. Oppilaitosten tekemä päätös mahdollistaa nyt kaikkien koulutusasteiden keskittymisen Savilahden alueelle.

- On hienoa, että oppilaitokset ovat päässeet yhteisesti heille soveltuvaan ratkaisuun. Voidaan todeta, että päätöstä varten on perusteellisesti tutkittu monia vaihtoehtoja. Uskomme, että paras toteuttamiskelpoinen ratkaisu on löytynyt, kertoo projektijohtaja Antti Niskanen. Tästä on hyvä jatkaa toiminnallisen oppimisympäristön kehittämistä.

Savilahdesta löytyy kaikki elämän osa-alueet niin opiskelu, työnteko, asuminen kuin vapaa-ajan harrastusmahdollisuudetkin. Kolme koulutusastetta samalla toiminnallisella kampuksella on ainutlaatuinen ratkaisu Suomessa.

Kaupunki on varautunut rakentamisen etenemisen suhteen ja nyt tehty päätös on ratkaiseva askel Savilahden kaupunginosan kehittymisessä monessa mielessä: Se mahdollistaa yleissuunnitelmien tekemisen loppuun maankäytön ja liikenteen suhteen, määrittää kaavoituksen vaiheistuksen ja lukitsee infra-rakentamisen etenemisen.

Sijoittumisratkaisu luo hyvän pohjan kaupunginosalle

Savilahdelle kaupunginosana oppilaitosten tekemä sijoittumisratkaisu on erittäin hyvä, sillä oppilaitokset ovat kaiken keskiössä: yliopisto, yritykset, tutkimuslaitokset, asuin- ja virkistysalueet ja lähipalvelut ovat kaikki toistensa kanssa lähekkäin. Lisäksi ratkaisu on resurssiviisas. Nyt voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Tehty ratkaisu myös mahdollistaa hyvin yhteiskäyttöisten liikuntatilojen ja väestösuojien käytön. Edelleen se avaa mahdollisuudet tutkia pysäköinnin yhteiskäyttöisiä ratkaisuja.

- Varmasti uusien opiskelijoiden liikkuminen tulee näkymään katukuvassa aivan Savilahden ytimessä. Opiskelijat ovat jatkossa keskiössä elävöittämässä kaupunginosaa, Antti Niskanen arvioi.

Ratkaisu lisää mahdollisuuksia kehittää toimivia joukkoliikenneyhteyksiä sekä kevyen liikenteen yhteyksien joustavaa sijoittamista alueelle.

- Voisi sanoa, että oppilaitosratkaisu kytkeytyy hienosti ympärillä oleviin ja edelleen kehittyviin toimintoihin ja palveluihin, tiivistää Niskanen.