Ajankohtaista

Kenelle Viksu Kuopio -tunnus – jätä ehdotuksesi 20.2. mennessä

Toimitteko ympäristövastuullisesti ja resurssiviisaasti? Pyrittekö edistämään resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestimään niistä aktiivisesti? Tai tiedätkö organisaation tai yhteisön, joka toimii ympäristöasioissa erityisen esimerkillisesti? Nyt voit ehdottaa organisaatiota tai yhteisöä Viksu Kuopio -tunnuksen saajaksi!

Kuopion kaupunki myöntää Viksu Kuopio -tunnuksen organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin.

Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että organisaatio tai yhteisö on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa ja valinnut kehittämistoimenpiteet. Lisäksi organisaatio tai yhteisö tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti.

Tunnuksen myöntää Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä maaliskuussa. Ehdotuksia Viksu Kuopio -tunnuksen saajiksi otetaan vastaan 20.2. asti osoitteessa www.kuopio.fi/viksukuopio. Sivulla kerrotaan myös organisaatiot, jotka ovat saaneet tunnuksen aikaisemmin. 

Resurssiviisaus Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisausohjelmalla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, p. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi
Ympäristöasiantuntija Mari Turunen, p. 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi