Ajankohtaista

Innovatiiviset liikennemittaukset suunnittelun avuksi

Savilahti-projekti ja Savilahden smarteimmat ratkaisut (SmaRa) -hanke ovat tilanneet jyväskyläläiseltä Nodeon Oy:ltä innovatiivisen liikennemittauspalvelun kokeilujakson. Kokeilun tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva Savilahden alueen läpi kulkevista liikennevirroista ja hyödyntää tätä tietoa Savilahden tulevien liikenneratkaisujen suunnittelussa. Liikennemittauksia tehdään Savilahden alueella arviolta 12.4.–9.5.2018. Lyhyt mittausjakso toteutetaan liikuteltavilla, energiaomavaraisilla kameralaitteistoilla.

Nodeon Oy:n liikennemittauspalvelu perustuu kameratekniikkaan, joka tunnistaa ajoneuvojen rekisterikilpiä. Innovatiivisen tästä järjestelmästä tekee se, että liikennemittaustieto yhdistetään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tietokantojen tietoihin. Tällöin on mahdollista selvittää kunkin ajoneuvon kotipaikka postinumeroalueen tarkkuudella. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa ajoneuvojen ikäjakaumasta, käyttövoimasta ja päästötasoista. Useamman mittauspisteen avulla voidaan tehdä ns. läpiajoanalyysi eli esimerkiksi selvittää, kuinka pitkään ajoneuvo viipyy Savilahdessa.

Onnistuneen koejakson jälkeen pystymme mm. kertomaan, mistä autot Savilahteen tulevat, kuinka kauan ne siellä viipyvät ja paljonko liikenteestä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä. Tällainen mittadata on erittäin hyödyllistä Savilahden tulevia liikenneratkaisuja suunniteltaessa. Myös tietosuoja-asiat on suunniteltu huolella: järjestelmä antaa kullekin rekisterikilvelle oman numerosarjatunnuksen, joten mittatiedoista ei pystytä näkemään, kenen omistuksessa Savilahdessa liikkuneet autot ovat.

Tämän liikennemittauskokeilun tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi julkisen liikenteen reittisuunnittelussa, kunkin postinumeroalueen kimppakyytimahdollisuuksien selvittämisessä sekä pysäköintitarpeiden tarkemmassa analysoinnissa. Laajemmin ajateltuna tällainen lyhyt kokeilu kartuttaa myös kokemuksia mittadatan keräämisestä ja hyödyntämisestä ja antaa siten eväitä laajempien älykaupunkiratkaisujen käyttöönottoon. Tulevaisuudessa samankaltaista tekniikkaa voidaan mahdollisesti hyödyntää myös liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan seuraamiseen. Sen avulla on esimerkiksi mahdollista kertoa asukkaille, millä tieosuuksilla liikenne on sujuvaa ja missä on ruuhkia.

 

Lisätiedot: Retu Ylinen, p. 044 718 5140, retu.ylinen(at)kuopio.fi