Ajankohtaista

Haluamme kuulla sinun mielipiteesi Savilahden suunnitelmista

Savilahdessa on käynnissä rakennuttajille suunnattu Vanhan Varikon alueluovutuskilpailu. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen on saatu viisi kilpailuehdotusta, joihin voit tutustua täällä. Tavoitteena on valita töiden joukosta enintään kaksi ehdotusta jatkosuunnitteluun kaupungin kanssa. Tavoiteaikataulun mukaan kilpailun ensimmäinen vaihe ratkeaa loppuvuonna 2020.

Alueelle suunnitellaan monimuotoista, kerrostalovaltaista asuinaluetta, joka sisältää myös työpaikkoja, lähipalvelukeskuksen koululle ja päiväkodille sekä viher- ja virkistysalueita. Alueen ominaispiirteet, kuten jyrkät korkeuserot sekä alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot pyritään säilyttämään.

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toteutuskelpoinen kokonaisratkaisu, joka vastaa parhaiten Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin (mm. kaupunkikuva, asuminen, elinkeinoelämä, opiskelu, vapaa-aika, toiminnallinen sisältö, hyvinvointi, liikkuminen, energia, älykkäät ratkaisut, resurssiviisaus, yhteiskäyttöisyys).

Tutustu kilpailutöihin ja anna palautetta: www.savilahti.com/1-vaiheen-kilpailutyot

Tutustu tarkemmin alueluovutuskilpailuun: www.savilahti.com/alueluovutuskilpailu

---

Vanhan Varikon pohjoisosan kaavatyön valmisteluaineisto on nähtävänä 10.9.–9.10.2020 kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa (Suokatu 42) sekä osoitteessa www. kuopio.fi.