Ajankohtaista

ENSIMMÄISIÄ TULOKSIA NEULALAHDEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUKSISTA

Neulalahden kalojen elohopeapitoisuuksista on valmistunut ensimmäisiä tuloksia. Pohjois-Savon ELY-keskus kalasti Neulalahdesta heinäkuussa haukia, joista analysoitiin elohopeapitoisuus Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa.

Pyydettyjen haukien lihaksen elohopeapitoisuus oli 0,40–0,75 mg/kg. Tämä on samaa tasoa kuin muissa Pohjois-Savon järvissä. Mitatut pitoisuudet ovat alle Euroopan komission salliman enimmäispitoisuuden 1 mg/kg, joka on asetettu elintarvikkeena käytettävälle hauelle (asetus 1881/2006 ja muutos 629/2008).

Nyt valmistuneiden tulosten perusteella Neulalahden haukien käytöstä elintarvikkeena ei aiheudu terveyshaittaa, kun noudatetaan Eviran yleisiä kalan syöntisuosituksia. Neulalahdesta kalastetusta hauesta saatu elohopea jää tuolloin selvästi alle Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen metyylielohopealle asettamasta turvallisen saannin rajasta (1,3 mikrogrammaa henkilön painokiloa kohti viikossa).

Neulalahdesta ja sen ympäristöstä tutkitaan lisää ja monipuolisemmin kalanäytteitä käynnistyvän riskinarvioinnin yhteydessä. Tällöin kalojen elohopeapitoisuuksista saadaan tietoa kattavammin.

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Jorma Lappalainen, puh. 295 026 820, jorma.lappalainen(at)ely-keskus.fi

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen, puh. 044 7182 272, hannu.kirjavainen(at)kuopio.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, puh. 029 524 6361, hannu.kiviranta(at)thl.fi

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä, puh. 044 7182 142, erkki.parjala(at)kuopio.fi