Ajankohtaista

Elämyksellisyyttä Savilahteen taiteen ja muotoilun keinoilla

Savilahteen suunnitellaan omaleimaista, viihtyisää ja alueen käyttäjät huomioivaa kaupunkiympäristöä taiteen ja muotoilun keinoin. Savilahden taide- tai muotoiluohjelman ideoiminen käynnistettiin rennoissa merkeissä perjantaina 12.2.2016 valtuustotalon takkahuoneessa.

Mukaan oli kutsuttu taiteilijoita, muotoilijoita sekä valaistus- ja vihersuunnittelun asiantuntijoita. Ideointityöpajaan osallistui kaupungin ja Savilahti-projektiväen lisäksi edustajia mm. Valmed ry:stä, Itä-Suomen muoto ry:stä, Taiteen edistämiskeskukselta, Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilun yksiköstä sekä LITE-designs Oy:stä.

- Tässä lähestytään asuinaluetta käyttäjän näkökulmasta. Muotoiluaspekti avaa mahdollisuuden esteettisyyteen, kiinnostaviin kohtaamispaikkoihin ja arjen hyvinvoinnin kasvattamiseen. Kuopio-kuvan kannalta design tuo toivottavaa erilaistumista uudenlaiseen kaupunginosasuunnitteluun, visioi kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

Työpaja starttasi neljän minuutin esityksillä: jokainen työpajan osallistuja esitteli oman näkökulmansa napakasti 12 dialla. Tunnissa laajennettiin yhteistä käsitystä siitä, miten viihtyisiä ja omaleimaisia ympäristöjä luovan suunnittelun keinoilla saadaan aikaan.

Iltapäivän aikana visioitiin, miten taide ja muotoilu voisi yhdistää alueen toimijoita Savilahdessa jo rakentamisaikana. Toisaalta haluttiin jo luoda hahmotelmia siitä, miten taide voisi näkyä uudistuneessa kaupunginosassa vuonna 2030.

Arkkitehtuurin ja muotoilun läänintaitelija Anu Muurinen on ollut aktiivisesti mukana tukemassa taiteen ja muotoilun tuomista kaupunkisuunnitteluun ja nyt Savilahteen.

- Varhaisessa vaiheessa aloitettu suunnittelijoiden yhteistyö on ratkaisevaa rakennuksiin ja ympäristöön integroituvan taiteen ja muotoilun korkean laadun saavuttamiseksi, toteaa läänintaiteilija Anu Muurinen.

Ideointityöpaja toimii starttina työlle, jonka pohjalta on tarkoitus kehittää Savilahden alueelle hanketta, jolla mahdollistettaisiin taiteen, muotoilun ja elämyksellisen ympäristösuunnittelun rantautuminen Savilahteen.