Ajankohtaista

Business Center -toiminta käynnistyy Savilahdessa

Pohjois-Savossa panostetaan yrittäjyyteen sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Toiminnan tueksi Savilahden Mikrokadulle rakentuu Business Centerille uudet tilat. Tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon ja Savilahteen oppilaitosten yhteinen, kaikille toimialoille, startupeille ja jo olemassa oleville yrityksille:

 • yrittäjyyden oppimisympäristö
 • startup-yhteisö
 • yrityskiihdyttämö
 • innovaatioiden lisensiointi- ja kaupallistamispalvelut
 • Pohjois-Savon yhteinen, käytännönläheinen yrittäjyyskasvatusstrategia
 • liiketoimintamalli: Business Centerin on tarkoitus toimia kannattavasti hankkeen päättymisen jälkeen
Savilahteen yhteinen toimintaympäristö

Business Center saa toimintaympäristökseen Savilahden Mikrokadulle rakentuvat uudet tilat. Sijainti on keskeinen toiminnan kannalta, kun luodaan Savilahden alueen yhteinen avoin innovaatioprosessi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta. Niillä edistetään opiskelijayrittäjyyttä ja tuetaan alueen yritysten liiketoimintaa.

Tavoitteina on aktivoida Savilahden alueen kolmen oppilaitoksen (Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston) 6500 opiskelijaa yrittäjyyteen vuosittain. Heistä 500 opiskelee yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.

Business Centerin tavoitteena on myös tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan vuosittain 50–100 kpl. Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista kehitetään yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia. Lisäksi järjestetään Kuopion, Varkauden ja Iisalmen innovaatiofoorumit, joissa etsitään Pohjois-Savon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia.

Business Centerin ja Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta tehdään Iisalmen ja Varkauden yhteistyönä palvelemaan ja kehittämään koko Pohjois-Savoa.

Business Center vastaa tarpeeseen

Kuopion alueen kauppakamarin asettaman tavoitteen mukaisesti Kuopion väkiluvun tulisi olla 200 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Alueelle tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja tavoitteen saavuttamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden takaamiseksi. Uusien yritysten ja toimintansa lopettaneiden määrä on Pohjois-Savossa vuosittain lähes toisiaan vastaava 900 yritystä, kun tuloksen toivotaan olevan vahvempi yritysmäärän kasvun suhteen.

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde. Eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10–15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYS:n, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan puolella pitäisi panostaa uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen. Pohjois-Savon tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat vuosittain noin 150 M€, joista yritysten osuus on noin 42 % ja julkisen rahoituksen osuus on 58 %. Kokonaispanostus on vain 2,4 % koko Suomen vastaavasta. Pohjois-Savossa on 46 EAKR-rahoitettua tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristöä, joissa syntyy uusia tuotteita ja palveluja, mutta panostus niiden kaupallistamiseen on vähäistä.

Business Centerin tavoitteet ovat vaativia ja siksi sen henkilöstöpanostus on merkittävä. Hankkeessa toimii yhteensä seitsemän henkilöä kokoaikaisesti sekä viisi osa-aikaisesti. Lisäksi Kuopion kaupungin kolme yritysneuvojaa ja yksi yritysasiamies työskentelevät Business Centerissä. Kuopion kaupungille Business Center on strategisesti erittäin tärkeä kokonaisuus Savilahden alueen palveluiden kehittämisessä.

Business Centerin päätoimijat
 • Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia), koordinointi ja johtaminen
 • Itä-Suomen yliopisto (UEF)
 • Savon ammattiopisto (Sakky)
 • Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO)/Iisalmen kaupunki
 • Kuopion kaupunki
 • Navitas Kehitys Oy, Varkaus

Business Center: Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hanke. Kokonaisbudjetti: 2,2 milj. €. Kesto: 2,5 vuotta, ajalla: 1.9.2018–31.3.2021. Business Center -hankkeen rahoittavat: Etelä-Savon ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Lisätietoja: Kaija Sääski, Business Center, johtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6922, kaija.saaski(at)savonia.fi