Ajankohtaista

Biokaasua Kuopion alueen liikenteen käyttöön

Kuopiossa järjestettiin 9.1.2018 Biokaasua tankkiin seminaari, johon osallistui lähes 40 biokaasun liikennekäytöstä kiinnostunutta asiantuntijaa, päättäjää, liikennöitsijää ja biokaasuajoneuvojen hankintaa harkitsevaa.

Tilaisuuden avasi Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä. Kivelä taustoitti biokaasun liikennekäytön edistämiseen tähtääviä tavoitteita uuden strategian pohjalta. Kaupungin tahtotila on siirtyä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeen projektivastaava Minna Kuuluvainen kertoi Kuopion resurssiviisausohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Yhtenä toimenpiteenä tuleville vuosille on liikenteen päästöjen vähentäminen vähäpäästöisten kalustohankintojen avulla.

Gasum Oy kertoi Kuopion biokaasulaitoksesta ja Kuopion alueen lähitulevaisuuden suunnitelmista. Kuopion jätekeskuksen vieressä sijaitsevassa biokaasulaitoksessa käsitellään alueella syntyvät biojätteet, jätevedenpuhdistamon puhdistamoliete ja teollisuuden biohajoavat jätteet. Laitos tuottaa tällä hetkellä raakabiokaasua, joka johdetaan Pitkälahteen kaasukombilaitokselle, joissa tuotetaan lämpöä ja sähköä Kuopion Energian kaukolämpö- ja sähköverkkoon sekä orgaanista lannoitetta maatalouden käyttöön.

– Tavoite, että oman kylän jätteistä tehdään energiaa, on toteuttavissa ja se kestää tarkastelun myös kestävyysnäkökulmasta, totesi biokaasuliiketoiminnan myyntijohtaja Jussi Rinttilä Gasum Oy:stä.

Tavoitteena on, että laitoksessa aloitetaan kaasun jalostaminen liikennebiokaasuksi seuraavan kahden vuoden aikana. Merkittävimpiä biokaasun käyttäjiä voisivat olla jätteenkuljetusautot ja joukkoliikenne. Myös henkilöautojen mallisto kasvaa jatkuvasti. Potentiaalisimmat sijainnit biokaasun tankkausasemille ovat Kuopion etelä- ja pohjoispuolilla olevat alueet valtatie 5:n varrella. Alueen biojätteiden käyttäminen liikenteen polttoaineena vähentää ilmastopäästöjä ja edistää kaupungin kiertotaloustavoitteiden saavuttamista.

– Biokaasun arvo on korkeimmillaan auton tankissa, jolloin korvataan fossiilisia polttoaineita, totesi biokaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen Gasum Oy:stä.

Biokaasulla pääsee pitkälle

Gasum Oy:n laskelmien mukaan auton omistuksen kokonaiskustannukset pienenevät jopa 1080 euroa vuodessa, mikäli käytössä on biokaasuauto bensiiniauton tilalla. Kymmenen euron biokaasutankkauksella pääsee noin 210 kilometriä.

Biokaasun liikennekäyttö ei sulje pois sähköautoja.

– Biokaasu ja sähkö täydentävät toisiaan, esimerkiksi Oslossa biokaasu- ja sähköbussit toimivat hyvin rinnakkain joukkoliikenteessä. Bussien toimintasäde on tällä hetkellä noin 500–700 km, joten biokaasubussi sopii hyvin lähes kaikille linjoille. Biokaasuautoilu edistää kaupungin kiertotaloustavoitteiden saavuttamista, kertoi myynnin yksikön päällikkö Jani Arala Gasum Oy:stä.

Tilaisuudessa kuultiin myös ProAgria Pohjois-Savon yritysasiantuntija Juhani Paavilaisen puheenvuoro, jossa esiteltiin KierRe-hankkeen maatilakokoluokan biokaasulaitosten kannattavuusselvitystä ja toteutettavuutta.

Kuopiossa tällä hetkellä tuotettava biokaasu riittäisi polttoaineeksi noin 100 bussille tai 3000 henkilöautolle vuodessa. Kapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi, sillä tällä hetkellä biojätteiden potentiaalista saadaan hyödynnettyä alle puolet.

Tilaisuuden loppuun oli varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksiä esitettiin muun muassa biojätteiden tehokkaammasta talteenotosta Kuopion alueella.

– Myös Jätekukon toiveena on, että biojäte ohjautuisi entistä paremmin biokaasulaitokseen eikä sekajätteen mukana Riikinvoimalle, jonka polttoprosessissa biojätteestä on haittaa, toivoi Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kuopion kaupunki, Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – KierRe-hanke sekä Gasum Oy.