1. vaiheen kilpailutyöt

Alueluovutuskilpailun ensimmäisen vaiheen kilpailutyöt ovat nähtävillä tällä nettisivulla.

Alueelle suunnitellaan monimuotoista, kerrostalovaltaista asuinaluetta, joka sisältää myös työpaikkoja, lähipalvelukeskuksen koululle ja päiväkodille sekä viher- ja virkistysalueita. Alueen ominaispiirteet, kuten jyrkät korkeuserot sekä alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot pyritään säilyttämään.

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toteutuskelpoinen kokonaisratkaisu, joka vastaa parhaiten Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin (mm. kaupunkikuva, asuminen, elinkeinoelämä, opiskelu, vapaa-aika, toiminnallinen sisältö, hyvinvointi, liikkuminen, energia, älykkäät ratkaisut, resurssiviisaus, yhteiskäyttöisyys).

savolainen_metsa_1.jpg

1. Savolainen metsä

Suunnitelma / video

varikonlaakso_1.jpg

2. Varikonlaakso

Suunnitelma / video

lohkare_1.jpg

3. Lohkare

Suunnitelma / video

savilahden_pihakaupunki_1.jpg

4. Savilahden pihakaupunki

Suunnitelma / video

rinteelta_raitille_raitilta_rantaan_1.jpg

5. Rinteeltä raitille, raitilta rantaan

Suunnitelma / video