1. vaiheen kilpailutyöt

Savilahdessa on käynnissä rakennuttajille suunnattu Vanhan Varikon alueluovutuskilpailu. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen on saatu viisi kilpailuehdotusta. Kilpailutyöt ovat nähtävillä tällä nettisivulla ja niitä voi kommentoida 21.9.2020 asti täällä.

Alueelle suunnitellaan monimuotoista, kerrostalovaltaista asuinaluetta, joka sisältää myös työpaikkoja, lähipalvelukeskuksen koululle ja päiväkodille sekä viher- ja virkistysalueita. Alueen ominaispiirteet, kuten jyrkät korkeuserot sekä alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot pyritään säilyttämään.

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toteutuskelpoinen kokonaisratkaisu, joka vastaa parhaiten Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin (mm. kaupunkikuva, asuminen, elinkeinoelämä, opiskelu, vapaa-aika, toiminnallinen sisältö, hyvinvointi, liikkuminen, energia, älykkäät ratkaisut, resurssiviisaus, yhteiskäyttöisyys).

Tavoitteena on valita töiden joukosta enintään kaksi ehdotusta jatkosuunnitteluun kaupungin kanssa. Tavoiteaikataulun mukaan kilpailun ensimmäinen vaihe ratkeaa loppuvuonna 2020.

Tutustu tarkemmin kilpailuun: www.savilahti.com/alueluovutuskilpailu

savolainen_metsa_1.jpg

1. Savolainen metsä

Suunnitelma / video

varikonlaakso_1.jpg

2. Varikonlaakso

Suunnitelma / video

lohkare_1.jpg

3. Lohkare

Suunnitelma / video

savilahden_pihakaupunki_1.jpg

4. Savilahden pihakaupunki

Suunnitelma / video

rinteelta_raitille_raitilta_rantaan_1.jpg

5. Rinteeltä raitille, raitilta rantaan

Suunnitelma / video